Yeni Ekonomi Düzeni


İktisatçılar, ekonomistler ve ekonomiye ilişkin tahmin yürüten tüm paydaşlar diyelim, makro ve mikro herneyse, ekonomiye ilişkin geçerli bir öngörüde bulunmayı başaramamışlardır. İnsanın yerleşik düzen ile birlikte tarım toplumuna geçmesiyle gelişen ekonomi, özellikle deniz aşırı keşifler ile birlikte küresel bir etkiye kavuşmuş. Dijital dönem ile birlikte, iyice sarmallaşmış ve iç içe geçmiş ekonomik düzen, ülkelerin birbirine olan bağımlılıkları sağlamış ve varlıklarını sürdürebilmeleri için hayati önem teşkil eder hale gelmiş. Küresel tek güçten kurtulabilme çabaları yeni modeller doğurmaya devam etmekte, ancak bunları ne ölçüde başarılı olabileceklerini zaman gösterecek.
Ekonomik düzenin bir parçası olarak, bu sistemin yıkıcı ve yıpratıcı olduğunu ve dünyanın yeni bir ekonomi sistemine geçmediği takdirde sonunun yakın olduğunu düşünüyorum. En samimi temennim, bu geçişin bir savaşlar silsilesi ile olmamasıdır. Ancak tam küresel olmayan ve iki, hatta bir çok kutuplu bir ekonomik sistemin yaşlı dünyamız ve giderek artan nüfusu için “sürdürülebilir” bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. Bunu bir tek ben düşünmüyorum elbette, ancak bu sistemi yüksek sesle konuşmanın, tartışmanın vakti ve zamanı geldiğine inanıyorum.
Sevgilerimle,
İsa DAL
Denizli
9 Ekim 2016

Beğendiniz mi? O halde paylaşın