Irkçı Diskriminasyonlar


Irkçılık, din/mezhep ayrımı, sınıf ayrımı, düşünce ayrımı ve daha nice ayrıştırıcı doktrinler sonsuza dek iç devinimini sürdürecek gibi görünüyor. Ancak toplumlarda çoğunluğun barış ve uzlaşma yanlısı olduğunu düşünüyorum, zira huzura giden yolun refah, özgürlükler ve sükunet arayışında olduğu daha yaygın ve kabul gören bir kanı.
Önce bir içeriye bakacak olursakta hepimiz birbirimize Zenciyiz. Zenci kelimesini, bu ırkın yüzyıllardır yaşadıkları ızdıraplardan dolayı sembolik olarak kullanıyorum.
Ben bir Almancı olarak hem Alman toplumuna, hem de Türk toplumunda bir zenciyim
Kendi topraklarında bir zenci olan kürt toplumu ve diğer etnik guruplar
Kendi ülkesinde, kendini zenci hisseden “X-Y” nesli
Laik-antilaik, militarist-antimilitarist zencilerimiz
Anadolu’nun saf çiftçi zencileri
Siyasi olarak hiçbir zaman iktidar ya da muktedir olamayan kadim muhalif zenciler
İnancını özgürce yaşayamayan zencilerimiz
Halen dışarıya karşı Türk olmanın kompleksini yaşayan bizim zenciler
Azalmış olsalarda ülkemizde yaşayan gayrimüslim zencilerimiz
Yükselen anadolu sermayesinin horgörülen ve kabullenilemeyen zencileri
Folklorik tercihinden/konumundan dolayı damgalanan zencilerimiz
Sömürüye maruz kalan çalışan/emekçi zencilerimiz
Mobbing ve tacize maruz kalan zenci kadınlarımız ve çocuklarımız
Hep haksızlığa uğradığını düşünen ve hiç bir zaman mevcutlar ile yetinemeyen zenci vatandaşlarımız

Bu listenin ucu uzun. Görünen o ki, hepimizin ortak yönü, bir şekilde bir alanda zenci olmamız, yani itilmiş ve ötekileştirimiş bir zümrenin parçası oluşumuz. Bu ortak yönümüzü aynı vatan ve aynı bayrak altında yaşıyoruz. Halbuki asıl “zenci” olarak dışlandığımız bir göya medeni batı toplumu var. Anadolu insanı hiç bir zaman batılı insanın görmek istediği formata ve kalıba girmeyecektir ve girmesinede gerek yoktur. Her ne kadar içeride kavgalarımız olsa da, bunlar bizim aile için kavgalarımızdır, mahremimizdir. Aile içindeki bir kavgayı, aile bireylerinin nasıl gidip dışarıdaki, “felaketimizin mutluluğu olacak olan” komşuya anlatması gibi onur kırıcı bir durum oluşuyorsa, Türk’ü, Türkiye’yi, Türkiyelileri hazmedeyenler için bir ziyafet oluşturuyor. Bunları değerlendirirkende tarihe bakmayı unutmamalıyız.
Sömürüsüz, diskriminasyonun olmadığı bir dünya özlemiyle..
İsa Dal
Twitter: @IsaDal_Denizli

Beğendiniz mi? O halde paylaşın