Çıkış Planı


Her binada ve uçaklarda acil çıkış işaretleri vardır. Bunlar, adı üzerinde, beklenmedik acil bir durum yaşandığı takdirde, mekanın panik oluşmadan güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlar. Bu işaretlemeler ve yönergeler kamu sağlığı açısından yasal bir zorunluluktur.

Son günlerde çıkış, hatta kaçış planları son derece revaçta görünüyor. Mecazi anlamda da bunu ifade edebiliriz. Ödeme darboğazı yaşayan firmaların kaçış planı “iflas ertelemeleri” olarak karşımıza çıkıyor. Mahkeme kararı ile iflas erteleme alan firmalardan alacaklarınız, ancak bir plan çerçevesinde tahsil edebilme olasılığınız var. İflas ertelemeler alacaklıları zor duruma düşürerek, zincirleme olarak piyasayı zora sokuyor. “İyi niyetli” ve gerçek iflas ertelemerde sorun yok. Firma başka bir çıkış yolu bulamadığı için bu hukuki yola başvuruyor ve ödemelerini bir plan çerçevesinde yapmayı taahhüt ediyor. Ancak iyi niyetli olmayan, yani “ödememe” niyeti ile alınan iflas erteleme kararları ise piyasanın dengesini alt-üst ediyor.

Bugün oylaması sonuçlanan İngiltere’nin “Brexit”, yani Avrupa Birliği’nden çıkış planı ise ayrı bir tragedya. Nihai amacı her ne olursa olsun, dünya piyasalarında dengeleri değiştirecek ve dünya siyasi ve ekonomi varlığı açısından önemli sonuçlar doğuracak bir hadisedir. Sonuçlarını gelecekte hep birlikte göreceğiz ve yaşayacağız. Umarım bu Sovyetlerin çöküşü gibi, Avrupa Birliği’nin çöküşünü beraberinde getirmez.

Diğer bir masumane çıkış planı, mutlaka emekliliği hayal eden çalışan ve işverenler için geçerli. İş hayatı kolay değildir, mücadelelerle doludur. Artık ekmek aslanın midesinde. Gelişen her yeni şartlarla mücadele etmek, hem çalışan, hem de işveren için yıpratıcı oluyor. Bu sebeple vakti zamanı gelince, emeklilik hesabı yapıp, çıkış planını oluşturmak gerekiyor. Eğer halen çocuklar küçükse ve borçlarınız varsa, çıkış planı daha bir karmaşık hal alıyor alabilir. İşveren için durum daha karmaşık olabiliyor. Eğer çocuklar yetişmiş ve işi yürütebiliyorlarsa iş kolay. Eğer varis yoksa ve profesyonellerle devam etmek zorundaysanız, çok iyi bir organizasyon yapısı oluşturmuş olmanız gerekiyor. Kar marjının çok dar ve girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda, sürdürülebilir bir şirket yapısını profesyonellerle yürütmek gerçekten marifete tabii.
Yaşamımızda öğrenim-eğitim, çalışma ve emeklilik olarak dönemleri üçe ayıracak olursak, bunların içinde emeklilik dönemi, en uzun dönemi teşkil ediyor gibi görünsede, eğitimin sonu ve yaşı yok.

Buradan emeklilerimize huzurlu bir yaşam dilerken, eğitimlerini sürdürmeleri ve topluma yararlı işlerle kamuya hizmet etmelerini diliyorum.
Sevgilerimle,
İsa DAL
24.06.2016
Denizli

Beğendiniz mi? O halde paylaşın