Bir gün dağılacağız


ABD li ünlü fizikçi Richard Feynman ın kuramına göre ayrı halde olan maddeler birbirlerini çekerler ve bu bir arada olan maddeler ise birbirlerinden ayrılırlar. Bu kuram çok şey ifade ediyor. Çekim sürecinin gelişimi ve ayrışma sürecinin ne kadar süreceği konusu ise Albert Einstein ın işi. Yaşamda bu döngüye şahit olmayan yoktur. Aile içine doğuyoruz, sonra okul kümesine dahil olup ayrılıyoruz, derken bir gün aileden başka bir küme oluşturmak üzere ayrılıyoruz.

Yaşam döngüsü içinde farklı zaman, mekan ve sosyal etkileşimlerde bu kuramı yaşıyoruz. Tarihe baktığımızda da kavimler, toplumlar, uluslar, milletler, ülkeler, imparatorluklar ve daha niceleri birleşip, ardından dağılmışlardır. Sosyal anlamda bir çatı altında, bu bir dernek olur, insanlar ortak ilgi çerçevesinde toplanırlar, sonra ilginin odağı kayınca tekrar ayrılırlar. Nedeni ne olursa olsun, bu bir fizik kuramı. Bir gün bir yerde toplanacağız, ve yine bir gün gelecek yavaş yavaş dağılacağız.

Beğendiniz mi? O halde paylaşın